เนื้อเพลง Please Be True

ฉันมีท้องฟ้ากว้างใหญ่สีคราม
ฉันมีเมฆขาว เคล้าหยาดฝนพรำ
และมีดอกไม้ มากมายร้อยพัน
มีเก็บไว้ เพื่อซื้อใจเธอทุกทาง

หากมีเวทมนต์ จะเสกดาวพร่างพรายให้เธอ
ถ้าฉันมีพลัง จะเสกเรื่องราวที่มี ให้เป็นจริง

Please be true

ฉันมี รองเท้าวิเศษ คู่ใจ
จะใส่ไว้ เข้าไปในฝันของเธอ
และมี แปรงสีวิเศษด้วยเออ
แต่งเติมฝันดีที่นี้นั้นมีแค่ความรัก

หากมีเวทมนต์จะเสก ดาวพร่างพรายให้เธอ
ถ้าฉันมีพลังจะเสก เรื่องราวที่มีให้เป็นจริง

Please be true

I love you
I hope, please be true
I love you
I hope, please be true
I love you
I hope, please be true