เนื้อเพลง No Skool

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

N.W.A กูฟังมาก่อน Lil Baby กูฟังตอนนอน
I’m like 2pac I’m about to hit em up
This rap shit I’m about to lit it up
I fuck with old school and new school
มึงก็ดูดิ บ้านกูมี Timberland shoe
โคตร Old school มึงก็ดูดิ

มึงอย่ามาทำ Rap Rap Trap Trap
อย่ามาเเซะ แซะ เดี๋ยวกูยิงมึงด้วยปืน เเก็ป เเก็ป
มึงบอกมึงเป็นเด็กแร็ปเหี้ยไร มึงเข้ามาในเกมแปป แปป
เเล้วก็หายแว็บแว็บ เดี๋ยวกูตีมึงที่หัวแบบ แป๊ะ แป๊ะ

แป๊ะ แป๊ะ แป๊ะ แป๊ะ แป๊ะ นั่นตีตูดเมียมึง
แฮร่ แฮร่ แฮร่ แฮร่ แฮร่ เมียมึงขออีกทีหนึ่ง
กูไม่สนใจว่ามึงจะ New School หรือว่า Old school
กูหน่ะ Younggu มึงก็รู้ว่ากูน่ะ No school

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

กูอะโคตรจะ Old school ทำไมกูถึงแร็ป
Cuz I supposed to do Impossible
ตอนนี้กูมา Trap แม่งเสือกมา Talk to กู
So what you do พวกมึงได้แต่แซะ
กูให้นิ้วกลางไปชู พวกมึงมัน whack
ต้องโดนกู Smack ให้มึงไป แอ๊บในรู

กูไม่สนว่า Old หรือว่า New
เพราะตอนนี้วงการแม่งโต
เพราะทุกคนแม่ง Continues
ตอนที่พวกกู Roll โคตรจะ real
ตอน Perform ตอนที่กู Show
พวกกูแม่งเล่นโคตร จะ Kill

พวกกู Rap พวกกู Trap จนเพลงกูแม่งโคตรจะ Mass
พวกมึง Sad never has เพราะกระเป๋า
มึงไม่มี Cash hit lil bitch form the back
เมียมึงโดนกู Do like that ตอนกู Flow ไม่ค่อย Fast
แต่กู Lip like a nas

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

กูแร็ปตั้งแต่ชาวนาเม็กยังสู้กับโกคู
กูอัดเดโม่ลง Cassette ไม่ใช่กับ Pro Tools
เสือกจะพูดกับกูเรื่อง Classic เรื่อง Old School
กูบอก No Rules แล้ว Working hard in the old stu
No School กูฟรีสไตล์ อยาก Old School กู Rewind
กูแร็ปกับ YoungOhm กูแร็ปกับ Younggu กูแร็ปกับ Pnine
กูยังไม่ Retire บทเรียนใหม่ๆ เลยยังไม่ Deny
พลีใจและพลีกาย มึงอย่ามาเสือกเดี๋ยวแม่มึงตีตาย

ในคอกมันมีควาย กูเลยไร้กรอบทัณฑฆาต
ปล่อยให้เสียงแร็ปขจรไปไกลเหมือนดังวิถีกัมปนาท
กูฟังยอดรัก 1Mill นรีกระจ่าง คันธมาส
กู Keep it Real แบบที่เป็นกู อย่าสอนหนังสือสังฆราช

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Flow หรือ Skill
ไม่ต้องมา Check ว่าพวกกู Old หรือ New
พวกกู No school พวกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school

Rap rap rap rap rap มึงบอกว่า Old school
Trap Trap Trap Trap Trap มึงบอกว่า New school
กูไม่เคยตัดสินพวกมึง Cause I don’t know you
I fuck with new school and old school
เรียกกู No school