เนื้อเพลง Magic Hour

หากหยุดเวลาตอนนี้ที่มีเธออยู่
ภาพเธอตรงนี้ช่างดูงดงามเกินจะเขียนเป็นเพลง
หากเอ่ยวาจา คงไม่อาจหา
ภาษาถ้อยคำที่นำภาพนี้ไว้ในกระดาษ

แม้จะมีภาพถ่าย
อาจจะหล่นหายเมื่อเวลาผ่าน
อยากเก็บไว้ให้นานตรึงติดลึก

จดจำไว้เพียงสายตา ว่าช่วงเวลานี้ดีเพียงใด
นั่งมองเธอที่นั่งมองแสงตะวันลาลับไปเพียงไม่นาน
รอยยิ้มเมื่อเธอหันมา ในดวงตาเธอมีเราอยู่
นั่งมองเธอที่นั่งมองความสวยงามที่ค่อย ๆ ผ่านเราไป

แสงสีชมพูที่ดูกำลังเลือนหายไป
การเดินทางของเราสองคน
กำลังผ่านพ้น ความสวยงาม

ท้องฟ้าสีครามเข้ามา ช่วงเวลาที่เราห่างไกล
เราจะลืมกันไหม เราจะยังคงเหมือนเดิมไหม

จดจำไว้เพียงสายตา ว่าช่วงเวลานี้ดีเพียงใด
นั่งมองเธอที่นั่งมองแสงตะวันลาลับไปเพียงไม่นาน
รอยยิ้มเมื่อเธอหันมา ในดวงตาเธอมีเราอยู่
นั่งมองเธอที่นั่งมองความสวยงามที่ค่อย ๆ ผ่านเราไป