เนื้อเพลง Just Break Up

Tell me is it really bothered you?
Tell me what I’ve said, I’ve done you wrong
Don’t you close your door even if it really is my fault
Hear me out before we blame ourselves even more

เธอจะไปทำอะไร ไม่สนใจ
เธอจะไปไม่เอาอะไร ไม่มีอีกแล้ว
ให้ทำใจเรื่องอะไร ฉันไม่เกี่ยว
no more chance for me to do

Just break up
Cause I don’t need you anymore
Just break up
We don’t need each other
พอเถอะ พอแค่นี้ หยุดตรงนี้
ก่อนที่จะเริ่มลามไปกว่านี้

ขอร้องเธอ เธอคนดี
หันมาฟังฉันอีกทีได้ไหม
พอเถอะพอ พอสักที
จากกันไปสักที

We used to be together for so long
used to be together so fucking long
I know you’re mad but baby why ya gotta leave me (skrtt)
I wanna let ya fly (fly),
I wanna let ya high(high)
I wanna let you go but baby listen to me first you know (shtt,shtt)
I will never go away,
I will never runaway
tho our hands weren’t tight to each other like before but still I’m here for ya alright? (Yeah)
So now go (go)
live the best of your life like ya want
I’m gonna love ya from here
and it’ll never ever change my love from here

Just break up
Cause I don’t need you anymore
Just break up
We don’t need each other
พอเถอะ พอแค่นี้ หยุดตรงนี้
ก่อนที่จะเริ่มลามไปกว่านี้

Just break up
Cause I don’t need you anymore
Just break up
We don’t need each other
พอเถอะ พอแค่นี้ หยุดตรงนี้
ก่อนที่จะเริ่มลามไปกว่านี้

ขอร้องเธอ เธอคนดี
หันมาฟังฉันอีกทีได้ไหม
พอเถอะพอ พอสักที
จากกันไปสักที