เนื้อเพลง It’s Me

แตกต่างจากใครเขา ไม่เห็นจะเป็นไร
แต่ละคนมีเรื่องราว เข้าใจ
ไม่เห็นต้องเหมือนใคร

มีวันที่ท้อแท้ พ่ายแพ้ในหัวใจ
แต่บางวันมีเครื่องราวที่ดี
อยากเป็นอย่างนี้ตลอดไป
เรียนรู้และเข้าใจ สุดท้ายนี่คือฉัน

I have to be true
It’s all I can do
I can’t be you

สิ่งผิดก็แก้ไข ไม่รั้งมันเอาไว้
สิ่งดีภายในหัวใจของเรา เก็บไว้ให้นาน ๆ
จริงใจกับตัวเองเอาไว้ นี่ตัวฉัน

I have to be true
It’s all I can do
I can’t be you

หากฉันไม่เหมือนใคร อย่าตัดสิน
อย่าให้ฉันเหมือนใคร ขอให้เธอรู้

I have to be true
It’s all I can do
I can’t be you

I have to be true
It’s all I can do
I can’t be you