เนื้อเพลง Faith

I’m faith
กูยกให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ควรศรัทธา
เพราะกูเคยขอวอน เอาแต่ขอพร
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมา

I’m faith
กูเชื่อว่าต้องทำมาหากิน
เพราะเงินไม่วิ่งมาเอง
กูจะหวังพึ่งใครไม่ได้
นอกจากต้องพึ่งพาตัวเอง

(VERSE 1)
คนที่กูอยากขอโทษที่สุด มันคงเป็นตัวกู
และคนที่อยากขอบคุณที่สุดก็คงเป็นตัวกู
ขอโทษที่พาไปเจอเรื่องราวแย่ ๆ นะตัวกู
แต่ขอบคุณที่มึงอดทนและผ่านมาได้นะตัวกู

ทุกวันนี้กูทำงานหนักเหมือนกูเป็นหุ่นยนต์
เกิดเป็นกูนี่โคตรจะเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทน
กูปฏิญาณไว้กับตัวเองว่าจะไม่กลับไปจน
เพราะคนข้างหลังกูต้องสบาย นอกนั้นกูแม่งไม่สน

You should have more faith in yourself
And you should love yourself more
Because no one can love you as my as you
It’s true

(HOOK)
I’m faith
กูยกให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ควรศรัทธา
เพราะกูเคยขอวอน เอาแต่ขอพร
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมา

I’m faith
กูเชื่อว่าต้องทำมาหากิน
เพราะเงินไม่วิ่งมาเอง
กูจะหวังพึ่งใครไม่ได้
นอกจากต้องพึ่งพาตัวเอง

(VERSE 2)
คำดูถูกจากพวกมึงกูไม่ขอมอง
วันไหนกูเหนื่อยล้า กูก็แค่ขอนอน
กูไม่ใช่ขอทาน กูจะไม่ขอวอน
กูเชื่อว่าเงินต้องมาจากงาน
ไม่ใช่แค่การขอพร

โลกไม่สนให้พึ่งตัวเองอย่าหวังไปพึ่งใคร
เพราะทุก ๆ คนมีความเห็นแก่ตัวเหยียบหัวกันขึ้นไป
กูควรศรัทธาในตัวเองซะยิ่งกว่าสิ่งใด
เพราะว่ากูผ่านมาได้หมดแล้วไม่ว่าจะสิ่งไหน

You should have more faith in yourself
And you should love yourself more
Because no one can love you as my as you
It’s true

(HOOK)
I’m faith
กูยกให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ควรศรัทธา
เพราะกูเคยขอวอน เอาแต่ขอพร
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมา

I’m faith
กูเชื่อว่าต้องทำมาหากิน
เพราะเงินไม่วิ่งมาเอง
กูจะหวังพึ่งใครไม่ได้
นอกจากต้องพึ่งพาตัวเอง

(นอกจากต้องพึ่งพาตัวเอง)