เนื้อเพลง นกฮูกตาโป

กะเคยสงสัยอยู่ว่านกกะฮูกนั่นหนามันคือตาใหญ่
ที่แท้มันนั้นเสียใจ นั่งฮ้องไห้จนว่าตาโป
คือเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป บ่หัวซาใจเอ็ดคืออ้ายบ่มีค่า

สุดท้ายอ้ายกะฮู่ว่า นกกะฮูกนั่นหนามันกะคืออ้าย
กอดขาเอาไว้ จั่งได๋เจ้ากะไปคือเก่า
ถิ่มไว้กะแค่ความเหงา และน้ำตา

* นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่สู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวได๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู้บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮูว่า
นกกะฮูกกะคือนี่หล่ะ มันนั่งฮ้องไห้……

กอดขาเอาไว้ จั่งได๋เจ้ากะไปคือเก่า
ถิ่มไว้กะแค่ความเหงา และน้ำตา โฮ..

*นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่รู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวได๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู่บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮูว่า…….
นกกะฮูกกะคือนี่หล่ะ มันนั่งฮ้องไห้….

* นกกะฮูกตาโป ผู้โพดโพในความฮัก
ย้อนบ่รู้จัก ว่าความฮักเป็นแนวได๋
เมื่อเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป กะมีแต่น้ำตา
ฮู่บ่ว่าเจ้า คนดีเหยียบใจ ถิ่มอ้ายอย่างบ่หัวซา
สุดท้ายอ้ายกะฮู่ ว่า
นกกะฮูกกะคืออ้ายนี่หล่ะ มันนั่งฮ้องไห้ ….

****สุดท้ายอ้ายกะฮูว่า
นกกะฮูกมันมีน้ำตามันจังตาโป……….