เนื้อเพลง คล้าย Safe Zone

เคยอยู่ใน Safe zone ที่มีแต่เฮา สองคน
ทุกข์สุขก็ผจญเผชิญมันมา ด้วยกัน
ภาพความฝันที่เอาวาดไว้
แต่งเติมมันด้วยหัวใจ
ความฮักกันช่างสวยงาม

แต่อุปสรรคมันเริ่มจะเข้าทะยานเข้ามา
มาเฮ็ดให้เขตความฮักเฮาเป็นสีแดง
กำแพง มันก็พังทลาย

ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าเจ้ามีใจ
ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าถูกหักหลัง
ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าเจ้าจริงจัง
กับเขา มาแสนนาน

ความเจ็บปวดในครั้งนี้ ต้องเฮ็ดจั่งใด๋
มันรับมือไม่ไหว อยู่ไปก็เท่านั้น
ก็คงต้องยอมรับมัน
แล้วปล่อยให้เจ้าไปตามทาง

เจ็บอยู่ มันก็เจ็บอยู่
เจ็บอยู่ แต่ว่าบ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋

อุปสรรคมันเริ่มจะเข้าทะยานเข้ามา
มาเฮ็ดให้เขตความฮักเฮาเป็นสีแดง
กำแพง มันก็พังทลาย

ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าเจ้ามีใจ
ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าถูกหักหลัง
ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ว่าเจ้าจริงจัง
กับเขา มาแสนนาน

ความเจ็บปวดในครั้งนี้ ต้องเฮ็ดจั่งใด๋
มันรับมือไม่ไหว อยู่ไปก็เท่านั้น
ก็คงต้องยอมรับมัน
แล้วปล่อยให้เจ้าไปตามทาง

ก็คงต้องยอมรับมัน
แล้วปล่อยให้เจ้าไปตามทาง

คล้าย Safe Zone