เนื้อเพลง Up to you (กะแล้วแต่เจ้าเด้อ)

คนในแชทเพิ่นคือผู้ได๋เวลาเจ้าอ่านไปตอบไปจั่งยิ้มไป
เพิ่นสำคัญกับเจ้าปานได๋ ถึงได้ใส่ใจ มักเข้าแล้วบ่คนดี

แชทของเขาเจ้าคือตอบไว แต่แชทของอ้ายทำไมบ่ยอมตอบ
หรือว่าอ่านแล้วคึดบ่ออกว่าสิตอบอิหยัง
บ่กดอ่านยังสิดีกว่า ปล่อยให้อ้ายถ่าเจ้าอยู่จั่งซั่น
อ่านแล้วบ่ตอบเจ้าทำอย่างนั้น แล้วสิให้อ้ายคึดจั่งได๋

* บ่แม่นคนสำคัญจั่งเขาคนนั้นเจ้าเลยบ่แคร์
มันคือสิเจ็บคักแท้เหมือนเป็นคนแพ้ตลอดเวลา
กะแล้วแต่เจ้าเด้อสิเฮ็ดอิหยังบ่ต้องมาหัวซา
คั่นความฮักมันบ่มีค่ากะโยนถิ่มแล้วไปโลดสา
(อ้ายบังคับใจไผบ่ได้เด้อ)

ซ้ำ (*,*)

Up to you you จะ go ก็ตามใจ
I got no money ใช่ไหมเจ้าถึงได้อยากไป
โตเจ้าอยู่นำอ้ายแต่ใจเจ้าอยู่นำไผ
อ้ายสู้เขาบ่ได้กะย้อนอ่อนแอก็เลยต้องแพ้ไป
เขาจะมาตั๋วเขาจะมาหลอกเขาบ่ได้ฮักเจ้าจริงดอก
เจ้าคือบ่เชื่อคำอ้ายไปเชื่อคำเว้าคำจาที่เขาบอก
กะแล้วแต่คั่นเจ้าคิดว่าเขาฮักเจ้าจริงอย่างที่บอก
กะถิ่มอ้ายแล้วไปขึ้นสวรรค์กับเขาโลด