เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด

ยามนอนบ่อได่กินยามกินบ่อได้นอน น้ำตาเปียกหมอนหย่อนคิดฮอดอ้าย
คิดฮอดหลาย I wanna be คิดฮอด
ยามกินบ่อได้นอนยามนอนบ่อเกิน น้ำตาไหลรินคิดฮอดยามได๋
น้ำตามันไหล I wanna be คิดฮอด
คิดฮอดแต่อ้ายคิดฮอดมาโดน มันบ่อมีเหตุผล
คิดฮอดฮอยกอด I wanna be คิดฮอด
คิดฮอดแฮงแฮง ยามตะเวนสีแดง ทุกเช้าทุกแลงมันกะยังคิดฮอด
คิด ฮอด อ้าย หลาย เด่……. คิดฮอดส่ำไดโนเสาร์
คิดฮอดเจ้าถ่อเล้าถ่อโพน อยากสิปีนขึ้นกกกระโดน ตะโกนว่าน้องคิดฮอด

*I wanna be คิดฮอดอ้าย แต่ว่าหนูอยากอายบ่อกล้าทักไป
คิดถึงโตบักใหญ่ ใหญ่กว่า Elephent (morthan elephent )
คิดฮอดอี่หลี๋อี่หล๋อ เทียวส่องโพสต์ แต่บ่อกล้าคอมเมนต์
กะได้แต่โพสต์ไปเบิดมื่อเบิดเวน I wanna be คิดฮอด
ยามนั่งบ่อได้ยืน ยามยืนบ่อได้นั่ง น้องคิดถึงจังกะมันคิดฮอด
คิดฮอดหลาย I wanna be คิดฮอด
ยามยืนบ่อได้นั่ง ยามนั่งบ่อได้ยืน คิดฮอดเบิดคืนคิโฮอดแป๋ตาย
คิดฮอดอ้าย I wanna be คิดฮอด
คิดฮอดแต่อ้ายคิดฮอดมาโดน มันบ่อมีเหตุผล
คิดฮอดฮอยกอด I wanna be คิดฮอด
คิดฮอดแฮงแฮง ยามตะเวนสีแดง ทุกเช้าทุกแลงมันกะยังคิดฮอด
คิด ฮอด อ้าย หลาย เด่……. คิดฮอดส่ำไดโนเสาร์
ใหญ่กว่าเล้าเก็บข้าวสิบปี คิดฮอดอ้ายแฮงอี่หลี๋ กะมันคิดฮอด

( ซ้ำ * ,* )

กะได้แต่โพสต์ไปเบิดมื่อเบิดเวน เผื่อว่าอ้ายสิเข้ามาตอบคอมเมนต์ ว่าอ้ายกะคิดฮอดน้อง…