เนื้อเพลง 15 ที่ข้าแพ้

1 ผมไม่รวยไม่…หล่อ
2 แม่และพ่อของผมจน
3 ฐานะผมต่ำเหลือทน
4 รถยนต์ผมไม่มีจะใช้
5 ผมมันคนบ้านป่า
6 วาสนาผมน้อย … เกินไป
7 ผมมันเศษ … ผู้ชาย
8 ผมยากไร้ทรัพย์สินปริญญา
9 ผมกับเขามันผิดกันลิ๊ป
10 ผมมันอาชีพทำนา
11 รักผมประเภทอนาถา
12 เงินตรา ค่าสินสอดก็ไม่มี
13 ผมถูกคนหยาม …หมิ่น
14 ผมนี้มันสิ้นคนปราณี
15 พ่อตาชอบเขยเศรษฐี เพราะสิบห้าประการนี้ผมเห็นทีต้องลาตาย