เนื้อเพลง ຂອງຂັງ ( ของขลัง )

เนื้อเพลงของขลัง!!

*BIGYAI*
น้องสาวเจ้าอยู่บ้านใดอ้ายยากไปอยู่ใกล้ใกล้
และอยากไปอยู่ในใจของน้องได้บ่แม่กานดา
น้องนั้นหน้าฮักอีหลี…เจ้ามีแฟนอ้ายกะสิคอยถ้า
อ้ายฮักทุกช่วงเวลาถ้าเจ้ามีแฟนกระเคี้ยวเลิกสา…
** อ้ายแอบเบิ่งเจ้าและอาบน้ำแต่น้อย เฮ้ย!!
แอบมักเจ้าเด้อผู้สาวสำน้อยอ้ายเว้าอีหลีและบ่ได้ซำออย
ต่อให้มีแฟนอ้ายกะบ่ยอมถอยฟ้าวเลิกกับแฟนเจ้าสา
มาคบกับอ้ายนี่หนาและอ้ายนั้นขอสัญญา……

*hook*
ถ้าได้เจ้าเป็นแฟนสิเบิ่งสิแย่งเจ้าให้ดี
หาจับเขียดขุดจุดจี่หาออมบักมี่มาให้กิน
นั่งเล่นอยู่เถียงนาอ้ายเล่นกีตาร์เจ้าห้องเพลง
ลิงตกส้างหำยานตรงเลงให้มันเป็นเพลงก็สุขใจ…เป็นเพลงก็สุขใจ…

*เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาหาปลามาก้อย ผู้สาวสำน้อยและอ้ายเอามาซอย
ซิพาไปกินจี่หอยอยู่ที่เถียงนาน้อยอ้ายทักเฟสไปเจ้ากะมิดอ้อยจ้อย
มานี่อ้ายซิเว้าสูฟัง… น้องนั่นแหละโคตรเป็นตาซัง…,
อยากถามว่าฮักอ้ายบ่ถ้าเจ้าบ่ฮักเดี๋ยวสิถูกของขลัง เดี๋ยวสิถูกของขลัง…

*K9P*
อ้ายนี้ก็โสดโสดมาเป็นปีคนดูแลหัวใจมันก็ยังไม่มี
I’m a คนธรรมดา and have no money
จะเป็นไปได้บ่ be your hubby
I’m so so happy you are so beauti
ข้อยโคตรจะ lonely ได้เจ้ามาเป็นแฟนคงดี
You are the one that ineed โอคนอีหยังโคตร lovely
แต่เสียดายเจ้าพัดมี สามี โอ……
แต่บ่เป็นหยัง I don’t worry
ผัวเผลอเจอกัน DM IG
อ้ายยังคงค่อยถ้าเจ้าอยู่บ่อนนี้
ถ้าเจ้าตลอดบ่อว่าจักปี you’re so sexy
อันนี่บ่แม่นไผ this is K9P

หน้าตาจะบ่หล่อปานใด
หน้าแบบอ้ายนี่แหละโคตรจริงใจ
เห็นเจ้าแล้วแหละอดใจบ่ไหว
เคี้ยวเลิกกับแฟนไวๆ…

ถ้าได้เจ้าเป็นแฟนสิเบิ่งสิแย่งเจ้าให้ดี
หาจับเขียดขุดจุดจี่หาออมบักมี่มาให้กิน
นั่งเล่นอยู่เถียงนาอ้ายเล่นกีตาร์เจ้าห้องเพลง
ลิงตกส้างหำยานตรงเลงให้มันเป็นเพลงก็สุขใจ…เป็นเพลงก็สุขใจ…

*เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาหาปลามาก้อย ผู้สาวสำน้อยและอ้ายเอามาซอย
ซิพาไปกินจี่หอยอยู่ที่เถียงนาน้อยอ้ายทักเฟสไปเจ้ากะมิดอ้อยจ้อย
มานี่อ้ายซิเว้าสูฟัง… น้องนั่นแหละโคตรเป็นตาซัง…
อยากถามว่าฮักอ้ายบ่ถ้าเจ้าบ่ฮักเดี๋ยวสิถูกของขลัง เดี๋ยวสิถูกของขลัง…

*แบกือ*hook*
ถ้าได้เธอเป็นแฟนสิเบิ่งสิแย่งเธอให้ดี
หาจับเขียดขุดจุดจี่หาออมบักมี่มาให้กิน
นั่งเล่นอยู่เถียงนาผมเล่นกีตาร์เธอห้องเพลง
ลิงตกส้างหำยานตรงเลงให้มันเป็นเพลงก็สุขใจ…เป็นเพลงก็สุขใจ…

*เฮ็ดให้เฮ็ดนาหาปลามาก้อย ผู้สาวสำน้อยและผมเอามาซอย
ซิพาไปกินจีหอยอยู่ที่เถียงนาน้อยผมทักเฟสไปเธอก็มิดอ้อยจ้อย ฮ้วย!!
มานี่ผมซิเว้าสูฟังเธอนั่นแหละโคตรเป็นตาซัง
อยากถามว่าฮักผมบ่ถ้าเธอไม่ฮักเดี๋ยวสิถูกของขลัง ฟังไว้เดี๋ยวสิถูกของขลัง…อาและ เดี๋ยวสิถูกของขลัง