เนื้อเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

KH
เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงาม
เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันของเรา
เธอบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีเหงา
เธอบอกว่าวันนี้มีเราสองคน

SunnyDay Rap:
บอกว่ารักอย่างงั้น
บอกว่ารักอย่างเงี้ย
บอกว่ารักแต่ฉัน
บอกว่าเราสำคัญ
มีแต่เธอกับฉัน
ไม่มีใครอื่นนั้น
ยอมให้เธอคนเดียว
เธอนั้นก็รู้อยู่แก่ใจ
จำได้ไหมคำพูดของเธอพูดที่มา
ทำให้ในใจเราเหมือนฟ้า
มีแสงสดใสไม่จืดจาง
เธอทำให้ใจเราเบิกบาน
ไม่เคยมีใครที่จะพาเราไปถึงจุดนั้น
แต่ทุกคำพูดของเธอนั้น
มันจางหายไปหรือว่ามัน …………อาจ

KH
อาจเป็นเพียงคำพูด
ลมลม แล้งแล้ง เท่านั้น
ที่เธอพูดออกมา
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า

SunnyDay Rap :
หลอกกันซะยังงั้น
หลอกกันซะยังเงี้ย
ทำไมทำกันแบบเนี้ย
ทำไมเป็นคนแบบเนี่ย
เอาใจเราไปทำเสีย
คำพูดของเธอไม่ clear
เอาพูดตรงตรงนะ
yeah yeahhhhh yeah yeahhhhh
คนดีดีต้องเสีย เพราะเธอ you knowฃ
you know you know
ทำเอาเราแทบตาย alone in my zoneฃ
แต่ตอนนี้ก็รู้ว่า

KH
สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน
สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า
และดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขา
แต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม
อาจเป็นเพียง คำพูดลมลม แล้งแล้ง เท่านั้น
ที่เธอพูดออกมา
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอ จะเป็นเหมือนเก่า
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอ จะเป็นเหมือนเก่า ตลอดไป
เหมือนเก่า ตลอดไป เหมือนก่อน
เพราะฉันมีเพียง มีเพียงหยดน้ำตา
ที่มันรินไหลออกมา
เหตุมันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บ
มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า
แต่เจ็บข้างในมันลึก จนปานจะขาดใจ
ที่มันไม่มีแม้ค่า
แต่เจ็บข้างในมันลึก จนปานจะขาดใจ