เนื้อเพลง ไม่ไหวจะโสด

put your hand up, put your hand up
put your hand up ใครอยากจะมีความรัก
put your hand up, put your hand up
put your hand up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ

คอยเวลาเธอมา ก็ได้แต่มองดูนาฬิกา
พอเวลาที่เธอจะมา ไอ้เราก็ดันไม่มีเวลา
แล้วจะทำยังไง พอเราจะไปเธอดันจะมา
เลยลองพลิกดูนาฬิกา จริง ๆ ก็ยังพอมีเวลา

แต่โสดไม่ไหวแล้ว ไม่ไหว ไม่ไหวจะโสด
โปรดคนโสดได้ไหม ไม่ไหวข้างในมันอ่อนแอ
ทนโสดไม่ไหว เหงา หัวใจมันเปล่าเปลี่ยว
ให้อยู่คนเดียว เดี๋ยวหัวใจจะอ่อนแอ

แค่อยากจะบอกไม่ได้ลวง ไม่ได้หลอก
ฉันก็แค่ความโสด โปรดเธออย่ามองเป็นอย่างนั้น
แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
แค่เวลาที่สั่นอยากจะมีเธอนั้น กอดเอาไว้ให้ใจอุ่น

put your hand up, put your hand up
put your hand up ใครอยากจะมีความรัก
put your hand up, put your hand up
put your hand up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ

ยังกระวนกระวาย ก็ใจเจ้ากรรมกระจุยกระจาย
ก็เจอะก็เจอกันเป็นประจำ ก็ยังจะทำมาเป็นจะอาย
ทั้งใจดันจะไป แต่ตัวเรานั้นยังดูจะอาย
ก็คงต้องลองมองดู เปิดใจมันเหมือนกับ wifi

แค่อยากจะบอกไม่ได้ลวง ไม่ได้หลอก
ฉันก็แค่ความโสด โปรดเธออย่ามองเป็นอย่างนั้น
แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
แค่เวลาที่สั่นอยากจะมีเธอนั้น กอดเอาไว้ให้ใจอุ่น

put your hand up, put your hand up
put your hand up ใครอยากจะมีความรัก
put your hand up, put your hand up
put your hand up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ

[Rap]
มาที ก็เอาให้เต็มที
ใครอยากจะรัก ก็ไม่ต้องพัก ก็เอาให้เต็มที่
ไม่ต้องมีลีลา เอาแค่มีท่าที
เวลาที่น้องยึก ๆ ยัก ๆ กึ๊ก ๆ กั๊ก ๆ มันดูน่ารักดี

แค่อยากจะบอกไม่ได้ลวง ไม่ได้หลอก
ฉันก็แค่ความโสด โปรดเธออย่ามองเป็นอย่างนั้น
แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
แค่เวลาที่สั่นอยากจะมีเธอนั้น กอดเอาไว้ให้ใจอุ่น

แค่อยากจะบอกไม่ได้ลวง ไม่ได้หลอก
ฉันก็แค่ความโสด โปรดเธออย่ามองเป็นอย่างนั้น
แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
แค่เวลาที่สั่นอยากจะมีเธอนั้น กอดเอาไว้ให้ใจอุ่น

put your hand up, put your hand up
put your hand up ใครอยากจะมีความรัก
put your hand up, put your hand up
put your hand up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ