เนื้อเพลง ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

ไม่มีเธออีกต่อไป
ไม่มีทางที่เราจะพบสบตากันอีกอย่างเคย
ไม่มีแรงที่จะยืน
ได้แต่นอนจมกองน้ำตา ยิ่งเวลาที่คิดถึง

*ภาพเหล่านั้นคืนย้อนมา
รอยความฝันจางเมื่อตอนตื่น
ฉันขอคืนได้ไหม ทุกสิ่งที่เธอพรากไปจากฉัน

**ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว
ที่เหลือคือความอ่อนแอในใจที่ว่างเปล่า
กลับมาได้ไหมขอร้อง
โปรดเถอะนะช่วยกลับมา
เริ่มใหม่อีกครั้งกับคนที่เธอเคยรักกัน
ถ้าหากมันไม่สายไป

อยากจะทนทำใจยอมรับว่าเธอจากไปแล้ว
แต่สุดท้ายก็ยังคงรับความจริงไม่ไหว