เนื้อเพลง ไม่เป็นไร

ไม่มีเหตุผล ที่ฉันจะอยู่ต่อไป
ไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่าต่อใคร
ถ้าฉันจะหายไป คงไม่มีใครเสียใจ
ดังอยู่อย่างนี้ เสียงข้างในหัวใจ

ยังไง ก็ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจ
ว่ามันทรมานแค่ไหน
แต่ยังดีกว่าไม่รู้สึกอะไร
ต้องทนอยู่อย่างนี้ ได้แต่บอกตัวเองไว้ ให้หายใจ

ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไว้
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไหว

มีเพียงบาดแผล และร่องรอยความเจ็บช้ำ
ที่คอยกอดฉัน และย้ำเตือนว่ายังหายใจ

ยังไง ก็ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจ
ว่ามันทรมานแค่ไหน
แต่ยังดีกว่าไม่รู้สึกอะไร
ต้องทนอยู่อย่างนี้ ได้แต่บอกตัวเองไว้ ให้หายใจ

ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไว้
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไหว
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไว้
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ