เนื้อเพลง ไม่เคยเปลี่ยน

ใจเอ๋ยใจ เหตุใดไม่เคยได้กอดแม้ดวงดาว
ฝันที่เคยได้ฝากไว้เมื่อคราว ที่ฉันได้พบเธอ

ใจเอ๋ยใจ หากใจที่เขาให้เธอน้อยเกินไป
ฝันที่เคยได้ฝากไว้เมื่อคราว ที่เขาได้พบเธอ

*แม้จะนานมันจะนานสักเท่าไร ใจของฉันไม่เคยเปลี่ยนไป แม้จะเป็นอย่างไร เพียงอยากเห็นเธอมีความสุขใจ

** ถึงเวลาที่เขาคงไม่อยู่ แม้ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอก็รู้
ความหมายในใจของเขานั้นคงเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไป
แม้เรื่องราวของฉันไม่คงอยู่ แต่ทุกนาทีที่ฉันคอยเฝ้าดู ความหวังในใจของฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไป
และฉันนั้นยังคงหวั่นไหว เมื่อเห็นเธอที่เป็นทุกข์ใจ
และฉันนั้นคงไม่ไปไหน แม้จะนานสักเท่าไร

( , * )