เนื้อเพลง ไม่เคยอ่านใจเธอรู้

ฉันมองอะไรก็รู้
ฉันดูเป็นคนมั่นใจ
ฉันเหมือนเก่งไปทุกอย่าง
ฉันมองอะไรก็เห็น
ชัดเจนอยู่ในทุกทาง
รู้ไปหมดใครเป็นไง

*เหลือแค่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
ฉันไม่เคยอ่านใจเธอรู้
แม้จะดูอย่างไรก็ตาม

**อยากจะรู้ว่าเธอมีใจให้กันบ้างไหม
เธอจะรักฉันอย่างที่ฉันรักเธอหรือเปล่า
อยากจะรู้ใจเธอข้างในมีใคร
เป็นฉันคนนี้หรือเปล่า
อยากจะรู้ใจเธอแค่เพียงสักครั้งหนึ่ง

เหมือนมีหมอกควันกั้นไว้
ให้มองไม่เคยชัดเจน
ให้ฉันต้องเดาต่อไป

( ซ้ำ * / ** )