เนื้อเพลง ไม่หัวซา

Rab
123 ถ้าใครมีแฟนแล้วเขาไม่ก็ปล่อยมันไปซักพัก เดี๋ยวรักใหม่ก็เข้ามา อย่าไปแคร์ไอ้แฟนเก่าที่มองเราเหมือนหมาแท้จริงกูเป็นเทวดาแค่มึงมองไม่เห็นค่า กูอยากบอกว่าไม่หัวซาถึงมึงจะลาไป

กะบ่เป็นหยังคั่นมันสิพังกะมห้มันพังลงไป
ไผสิเป็นสิตายกะให้พังกะให้มันตายในมื้อนี้
ที่ผ่านมากะเฮ็ดดีฮักมาหลายปีแต่บ่มีหยังคืบหน้า
จอบแม่งแต่สิป๋าเอะอะกะว่าแต่กูบ่ดี

ดูถูกสัมปะปิชีวิตบ่ดีบ่มีหยังเหมือนใคร
ซักซ่งในกะกูคิดเบิ่งแหน่ดู๋ว่ากูเฮ็ดนำส่ำใด๋
เหตุผลคนสิไปสร้างเขื่อนกั้นหัวใจกะบ่อยู่
ตบหูให้ฮู้เขาบ่ฮัก เขามาทำให้เสียหลัก
เฮ็ดดีนำเขาบักคักสุดท้ายบ่มักเหมิดฮัก พะน่ะ

เขาบ่ฮักกะอย่าเขาสิถิ่มกะอย่า
เฮาสิบ่หัวซาสิถือว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้ว
อยากสิจบกะจบคั่นบ่เลิกมันคงบ่แล้ว
ทำดีที่สุดแล้วถ้ายังอยากเลิกกัน เชิญ

คนมันวางแผนสิไปสิเนี่ยวสิรั้งจั่งใด๋ฮักสิตายกะบ่อยู่
ได้แต่มองเขาเดินจากไปด้วยใจที่หดหู่ บอกตัวเองให้และทำใจว่าไม่ต้องหัวซา

เขาบ่ฮักกะอย่าเขาสิถิ่มกะอย่า
เฮาสิบ่หัวซาสิถือว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้ว
อยากสิจบกะจบคั่นบ่เลิกมันคงบ่แล้ว
ทำดีที่สุดแล้วถ้ายังอยากเลิกกัน เชิญ