เนื้อเพลง ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน

ฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิม
ฝนเมื่อใดที่ร่วงหล่นลงมาก็ยังเหมือนเดิม
ยังเปียกยังปอนเหมือนเดิม
ใจมันเหนื่อยมันล้าเหมือนเดิม
ใครคนนั้นที่เธอต้องการก็ไม่ใช่ฉันเหมือนเดิม
ไม่ใช่ฉันเหมือนเดิม…

เบื่อกับความรัก
เบื่อกับความฝัน
เบื่อชีวิตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน
ต้องทำอย่างไรดี…

เก็บเรื่องราวเก็บความเหงา
เก็บความเศร้าใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน
จิบชาร้อนทิ้งตัวลงนอนไม่เดือดร้อนใคร
หลับตาฝันมีเพียงเธอกับฉัน
ในดินแดนอันกว้างใหญ่
ไม่เห็นเป็นไรต่อจากนี้ไป
ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน

เบื่อกับความรัก
เบื่อกับความฝัน
เบื่อชีวิตที่เป็นอย่างนี้ทุกวัน
ต้องทำอย่างไร…

เก็บเรื่องราวเก็บความเหงา
เก็บความเศร้าใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน
จิบชาร้อนทิ้งตัวลงนอนไม่เดือดร้อนใคร
หลับตาฝันมีเพียงเธอกับฉัน
ในดินแดนอันกว้างใหญ่
ไม่เห็นเป็นไรนับจากนี้ไป
ไม่มีฉันสักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน