เนื้อเพลง ไม่พอจะฝัน

มองตา สัญญาจะไม่ลืมเลือน
มองเธอ คนที่ใจฉันจะเตือน
ว่าเคยรักกัน ว่าเคยสำคัญ เท่าไหร่

ฉันรู้เวลาของเรามันคงไม่นาน
ฉันรู้ว่าเราต้องไปแม้พยายาม
ในเมื่อเส้นทาง มันต่างกันไกล
สุดท้าย ต้องเข้าใจ

บางทีชีวิตจริง ไม่เป็นดั่งหวัง
คำว่ารักมัน ไม่พอจะฝัน
บางทีเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อกัน
เป็นได้แค่ความทรงจำ ให้เก็บไว้

ขอโทษที่ทำไม่ได้อย่างที่สัญญา
ขอโทษที่ทำให้เธอต้องมีน้ำตา
ในเมื่อเส้นทาง มันต่างกันไกล
สุดท้าย ต้องเข้าใจ

บางทีชีวิตจริง ไม่เป็นดั่งหวัง
คำว่ารักมัน ไม่พอจะฝัน
บางทีเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อกัน
เป็นได้แค่ความทรงจำ ให้เก็บไว้

ที่คงต้องปล่อย
ทิ้งความฝันเราเอาไว้

บางทีชีวิตจริง ไม่เป็นดั่งหวัง
คำว่ารักมัน ไม่พอจะฝัน
บางทีเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อกัน
เป็นได้แค่ความทรงจำ ให้เก็บไว้

บางทีชีวิตจริง ไม่เป็นดั่งหวัง
คำว่ารักมัน ไม่พอจะฝัน
บางทีเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อกัน
เป็นได้แค่ความทรงจำ

เก็บเอาน้ำตา เก็บเอารอยยิ้ม
เก็บเอาทุกสิ่ง ที่เคยให้กันไว้
เก็บความสวยงาม เก็บความช้ำใจ
เก็บว่าครั้งหนึ่ง เราเคยรักกัน