เนื้อเพลง ไม่บริสุทธิ์ใจ

อารมณ์เสียอะไรนักเหรอ
ที่ฉันถามเธอเรื่องเขา
เขาเป็นใคร มันยากเกินไป
ที่เธอนั้นจะพูดจะตอบ

ผิดมากไหมหรือฉันไม่ควร
ไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอ
แต่เหมือนฉันยังคบกับเธอ
มันคงมีสิทธิ์จะสงสัย

*จากท่าที ที่มียิ่งมองชัดเจนเลยเธอ
สิ่งที่เธอแสดง ยิ่งทำให้ฉันระแวง

**คนที่มันไม่ผิด ไม่มีอะไร บริสุทธิ์ใจ
คงดูว่ามัน เป็นเรื่องง่ายดาย
ที่เธอจะตอบคำถาม
ไม่ต้องพยายามกลบเกลื่อนต้องใช้อารมณ์
คนที่มันทำผิดคงมีอาการ อย่างคนร้อนตัว
ยิ่งกลัว ยิ่งกลัว ยิ่งทำหัวร้อน
หรือเพราะเธอซ่อนใครไว้
หรือเพราะเธอทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจ

บอกเป็นเพื่อนฉันก็เข้าใจ แต่ปิดบังทำไมไม่รู้
ยิ่งซ่อนยิ่งไม่ให้ดู มันยิ่งทำให้น่าสงสัย

(ซ้ำ *, **, **)