เนื้อเพลง ไม่ตรงปก

อยู่ดีดีก็แปรเปลี่ยนไป เป็นอะไรก็ไม่รู้
จากเป็นคนที่คุยกันอยู่ทุกทุกวัน
ส่งสติ๊กเกอร์มาทุกเช้า ถามว่ากินอะไรหรือยัง
แต่พอฉันนัดมาเจอกัน กลับเงียบไป

เกิดอะไรขึ้นกับเธอ อึดอัดใจอะไรหรือเปล่า
บอกกับฉันได้เลยนะเธอไม่ต้องกลัว
หากคุยในจอแล้วรู้สึกดี ไม่เป็นไรไม่ต้องเจอตัว
ปล่อยเป็นความรู้สึกดีดีในโลกออนไลน์

หรือว่ากลัวตัวจริงเธอไม่ตรงปก
หรือว่าใช้รูปคนอื่นตั้งเป็นโปรไฟล์
ถ้าว่าเป็นแบบนี้ ก็ขอให้หยุดหลอกใคร
เพราะสุดท้าย เราไม่อาจหลอกตัวเอง

หรือว่ากลัวตัวจริงเธอไม่ตรงปก
หรือว่าใช้รูปคนอื่นตั้งเป็นโปรไฟล์
ถ้าว่าเป็นแบบนั้น ก็ขอให้หยุดหลอกใคร
เพราะสุดท้าย เราไม่อาจหลอกตัวเอง

อยู่ดีดีก็แปรเปลี่ยนไป เป็นอะไรก็ไม่รู้
จากเป็นคนที่คุยกันอยู่ทุกทุกวัน
หากคุยในจอแล้วรู้สึกดี ไม่เป็นไรไม่ต้องเจอกัน
ปล่อยเป็นความรู้สึกดีดีในโลกออนไลน์

หรือว่ากลัวตัวจริงเธอไม่ตรงปก
หรือว่าใช้รูปคนอื่นตั้งเป็นโปรไฟล์
ถ้าว่าเป็นแบบนั้น ก็ขอให้หยุดหลอกใคร
เพราะสุดท้าย เราไม่อาจหลอกตัวเอง

หรือว่ากลัวตัวจริงเธอไม่ตรงปก
หรือว่าใช้รูปคนอื่นตั้งเป็นโปรไฟล์
ถ้าว่าเป็นแบบนั้น ก็ขอให้หยุดหลอกใคร
เพราะสุดท้าย เราไม่อาจหลอกตัวเอง

เพราะสุดท้าย เราไม่อาจหลอกตัวเอง
ถึงยังไง ก็ไม่อาจหลอกตัวเอง
ปล่อยให้เป็นความรักในโลกออนไลน์