เนื้อเพลง ไถนาให้น้องแหน่

ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่… จ๊วด จ๊วด จ๊วด จ๊วด..โอ้ย
มื่อนี่ชวนอ้ายมาเบิ่ง น้ำท่วมเคิ่งคันเทนาถ่งใหม่
อุกอั่งเอ้าบ่ฮู้สิเว่าจั่งได๋ ได๋ได๋ได๋ อุกอั่งเอ้าบ่ฮู้สิเว่าจั่งได๋
แนวน้องบ่ใหญ่ แต่หญ้าหลายกะด้อ
นาน้องถ่งน้อยหญ้าหลาย บ่ให้ไผส่อยไถดอกหนอ
หวังเอาไว้ให้อ้ายไถละเนาะ เนาะเนาะเนาะ
หวังเอาไว้ให้อ้ายไถละเนาะ
เนาะเนาะ อ้ายเนาะ ไถนาน้อยให้แหน่เด้อ
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาหน่อยให้แหน…จ๊วด จ๊วด จ๊วด จ๊วด……
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาหน่อยให้แหน…จ๊วด จ๊วด จ๊วด จ๊วด……
มั่นใจว่าควายใหญ่ของอ้าย ซ้อมไถอย่างสม่ำเสมอ
แฮงดีเทิงอ้ายเทิงควายพุ้นเด๋อ
ฟ่าวแหน่ เด้อ…อย่าลีลาหลายได้บ่
ค่าจ้างนางบ่มีจ่าย สิส่อยจับหัวควายให้ดอกหนอ
บังคับให้ ไถถึกฮองละเนาะ เนาะเนาะเนาะ
บังคับให้ ไถถึกฮองละเนาะ
เนาะเนาะอ้ายเนาะ ไถนาให้แหน่เด้อ

ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาหน่อยให้แหน…จ๊วด จ๊วด จ๊วด จ๊วด……
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาน้อยให้แหน่ ไถนาน้อยให้แหน่ จ๊วด จ๊วด…โอ้ย
ไถนาหน่อยให้แหน…จ๊วด จ๊วด จ๊วด จ๊วด……
มั่นใจว่าควายใหญ่ของอ้าย ซ้อมไถอย่างสม่ำเสมอ
แฮงดีเทิงอ้ายเทิงควายพุ้นเด๋อ
ฟ่าวแหน่ เด้อ…อย่าลีลาหลายได้บ่ (จบ)