เนื้อเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องได๋ แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่….

อ้ายคงบ่ส่ำคัญบ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของเจ้าดอก แค่คนเว้ากันซือๆน้องคงบ่คิดหยัง

*แต่เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่าจักมื้อสองเฮาสิได้ฮักกัน แต่มันเป็นแค่ความฝันบ่แม่นเรื่องจริง
**แค่เกิดมาได้พบได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็นหยัง เทื่อหนึ่งเคยเป็นหมู่คุยก็ดีใจแล้ว
***ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องได๋ แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่ ฮู้อยู่เจ้าบ่คิดหยัง ในหัวใจเจ้ามีแต่เขาคนคุยแก้เหงาคืออ้ายกะมีหัวใจ

ซ้ำ (* , * ,** ,***)

คนคุยแก้เหงาคืออ้าย กะเจ็บคือเก่า…