เนื้อเพลง ให้ฮักกันแฮงๆ

เข้าใจอยู่ ว่าเบิดเวลาของน้องแล้ว
มันจบลงแล้ว เหลือไว้แค่ฮอยความหลัง
บ่เป็นหยัง ขั่นเบิ่ดใจน้องสิหลีกทาง
ให้อ้ายย่าง ตามทางที่อ้ายเลือกเอง

* เจ็บส่ำได๋ น้องกะสิอดเอา
ถึงน้องสิเหงา สิเศร้าน้องสิทนให้ไหว

** ให้ฮักกันแฮง ๆ ให้แพงกันหลาย ๆ
ให้มีความสุขจนล้นใจ ให้พากันไปฮอดฝั่ง ฮอดฝัน
ให้ฮักกันดน ๆ ฮักกันจนมื้อเฒ่า
ขอให้อ้ายฮักเขา
ให้หลาย กว่าเฮาฮักกัน

น้องสิสืม สิลบอ้ายไป ให้ได้
สิบ่ไปวุ่นวาย กวนใจอ้ายดอกหนา
สิยอมปล่อยมืออ้ายไป สิรับให้ไหวกับความจริง ตรงหน้า
สิเข็ดเอาดอกน้ำตา ไปสา ไปหาเขา

(* , **, **)

ขอให้อ้ายฮักเขา ให้หลายกว่าเฮาฮักกัน