เนื้อเพลง ให้มีแฮงโลดสู

ข่วเว้าได้ส่ำนี้ล่ะเธอ

* ให้ฮักกันดี ๆ ให้มีแฮงโลดสู
ให้มันสมที่สูมาหย่างเหยียบใจ
ให้ฮักกันแฮง ๆ ให้แพงกันหลาย ๆ
อ้ายสิตายกะซางหัวอ้ายเด้อ
ให้เฮ็ดโตดี ๆ เซาเฮ็ดจั่งซี่เด้อเธอ
อ้ายบ่อยากให้ไผต้องเจอฮักเฮงซวยคืออ้าย

** ถ้ามีลูกสาวอย่าหลายใจคือแม่
อ้ายขอส่ำนี้ได้บ่
ถ้ามีลูกซายกะอย่าให้คือพ่อ
ที่มันยาดแฟนผู้อื่น
อ้ายบ่เคยซูนคีงย่อนว่าจริงใจ
บัดสุดท้ายอ้ายเป็นผู้สะอื้น
อยากให้อ้ายอวยพรอ้ายสิทนสิฝืน
กัดแข่วเว้าได้ส่ำนี่ล่ะเธอ

ซ้ำ * / ** / *