เนื้อเพลง ใส่แมสคอยอ้าย

คิดหลาย… ยามอ้ายอยู่ห่าง
สู้ภัยอยู่เพียงลำพัง ย่านภูมิคุ้มกันบ่หลาย
โควิดรุกราน น้องนั้นบ่ซำบายใจ
มัจจุราชมันหมุนรอบกาย เป็นจั่งใด๋น้องอยากฮู้ข่าว

บ้านเฮา… เงียบเหงาวังเวง
เผิ่นห้ามจัดงานครื้นเครง ฮีตประเพณีงดไว้ชั่วคราว
คนปิดหน้าตา เดินไปมาร้านรวงเงียบเหงา
มือใด๋นอสิพอบรรเทา มาเป็นคือเก่าล่ะนอน๊ออ้าย

* ทางนันเป็นจังใด๋ ใช้เจลล้างมือหรือบ่
ย้านโรคติดต่อ มันคอยรบกวนใจอ้าย
ยามอยู่ห่างกัน โควิดรุกรานน้องเป็นห่วงหลาย
ชีวิตห้อยบนเส้นด้าย แต่จังใด๋กะอย่าฟ้าวท้อ

** เฝ้ารอ… วันฟ้าสดใส
โควิดมันคงหายไป กลับมาสู่ฝันวันรอ
ถึงน้องอยู่ไกล แต่แรงใจส่งให้มากพอ
วันนี้ขอใส่แมสรอ วันที่พบพ้อสิถอดให้อ้ายหอม…

(ซ้ำ */**)