เนื้อเพลง ใบไม้ไม่เคยหายไป

วันที่รักผลิใบปกผืนดิน
วันนั้นโลกได้ยินเพลงใบไม้
ลมที่รานจะแรงสักเท่าไร
ตัวโน๊ตสุดท้ายไม่เคยเดินทางมาถึง

ปลิวขั้วลงไป รากแห่งใจจึง
หยั่งถึงใบไม้ที่หายไป

รากได้รักจากใบที่ร่วงราย
จึงต่อใบผลิรักระบัดโบย
ลมกี่รานกี่ใบจะร่วงโรย
โดยความรัก จึงรักการระบัดใบ

ปลิดขั้วลงไป รากแห่งใจจึง
หยั่งถึงใจ ใบไม้ที่หายไป

อยู่ตรงนี้ อยู่ในใจนี้ ไม่เคยลืม
อยู่ตรงนี้ อยู่ในใจนี้ ใบไม้ไม่เคยหายไป
อยู่แค่ ๆ นี้ อยู่ในใจนี้ ใบไม้ไม่เคยหายไป

รากต่อรักผลิใบตกผืนดิน
จะร้องให้โลกได้ยินเพลงใบไม้
เพลงบทนี้ไม่มีโน๊ตตัวสุดท้าย
เหมือนใบไม้ไม่เคยหายไปจากเรา

ปลิดขั้วลงไป รากแห่งใจจึง
หยั่งถึงใจ ใบไม้ที่หายไป

อยู่ตรงนี้ อยู่ในใจนี้ ไม่เคยลืม
อยู่ตรงนี้ อยู่ในใจนี้ ใบไม้ไม่เคยหายไป
อยู่แค่ ๆ นี้ อยู่ในใจนี้ ใบไม้ไม่เคยหายไป