เนื้อเพลง ใจอ้ายสลาย

ยอมให้ตัวให้ใจกับเจ้าคนเดียว
อยากสิเที่ยว อยากสิได้อิหยัง จัดไป จัดให้
เคยสัญญากันไว้ว่าเฮาสิฮักแพง กัน
บ่เปลี่ยนผัน อยู่ดูแลนำกัน
จนเป็นตาเป็นยาย ถึงวันสุดท้าย

ไว้ใจบ่ลืมหูตา คิดว่าเจ้าสิเป็นคนดี
นางเสือกไปมีอะไรกับเขา
ฮักเฮายังบ่เซา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรา
แต่ความฮู้สึกอ้ายเริ่มเป็นหมา ที่เจ้าหลอกลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เดียว บ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผ
หลวมตัวให้เจ้าทั้งใจ เพียงคนสุดท้ายฮักกันจนวันตาย
แล้วนอกใจอ้าย ได้เสียไปมีอิหยังกับเขาแล้วแม่นบ่
น้ำตาไหลนอง ฮู้บ่ใจอ้ายสลาย แทบตาย

ไว้ใจบ่ลืมหูตา คิดว่าเจ้าสิเป็นคนดี
นางเสือกไปมีอะไรกับเขา
ฮักเฮายังบ่เซา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรา
แต่ความฮู้สึกอ้ายเริ่มเป็นหมา ที่เจ้าหลอกลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เดียว บ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผ
หลวมตัวให้เจ้าทั้งใจ เพียงคนสุดท้ายฮักกันจนวันตาย
แล้วนอกใจอ้าย ได้เสียไปมีอิหยังกับเขาแล้วแม่นบ่
น้ำตาไหลนอง ฮู้บ่ใจอ้ายสลาย แทบตาย

น้ำตาไหลนอง ฮู้บ่ใจอ้ายสลาย แทบตาย