เนื้อเพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า

ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คือว่าลืมเขาแล้วใด๋
คือว่าลืมได้เบิดใจ โอ้ โฮะ โอ

ดนละเด้หัวใจ บ่มีไผมาใกล้
มาเฮ็ดให้มีความฮัก

* คิดว่าลืมสนิทใจ คิดว่าพร้อมสิมีไผ
ยามสิตัดสินใจ ให้โอกาสผู้ใด๋คือ ยากคัก
พอแต่หมู่เว้าใส่ ใจมันแห่งสะท้าน
พอแต่ได้พ้อหน้าเขานั้น เป็นหยังคือเจ็บปวด

** บางทีก็มีคิดฮอดคิดถึง เป็นเสี้ยวหนึ่งของหัวใจ
เฮาสิตั๋วไผกะได้ ว่าลืมไปแล้วเบิดใจ
แต่ตั๋วเจ้าของบ่ได้ดอกเด้อ เฮ้อ

*** ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คือว่าลืมเขาแล้วใด๋
คือว่าลืมได้เบิดใจ เป็นหยังคือยังคงฮักจั่งซี้
บ่พ้อหน้ากันกะดน จนเขามีคนใหม่แล้วเด้นี้
เป็นหยังใจคือเต้นถี่ ๆ คือกับใจนี้ยังมีเยื่อใยให้เขา

ซ้ำ (*/**/***)

เป็นหยังใจคือเต้นถี่ ๆ คือกับใจนี้ยังฮักเขาเบิดหัวใจ