เนื้อเพลง ใจบอกว่าเหงา

กอดความเหงา คุยกับเงา ในวันที่เขาไม่มา
ยังนับวัน นับหยอดน้ำตา เหว่ว้าวุ่นวายหัวใจ
เธออยู่ไหน คุยกับใคร โทร.ไป ก็ไม่โทร. กลับ
กดโทร. ไป ก็ไม่รับ กระสับกระส่ายหัวใจ
ใจมันบอกว่าเหงา เหงา เพราะเขาไม่กลับมาหา
กอดรูปถ่ายมองนาฬิกา เวลาเหงานานเหลือเกิน
หรือมีใครซ่อนเก็บไว้ ทำให้ใจเธอไม่เหมือนเดิม
ก็บอกมา อย่าห่างเหิน หัวใจฉันเหงาเกินทน
ใจมันบอกว่าเหงา มันเหงา เพราะเขาไม่กลับมาหา
กอดรูปถ่ายมองนาฬิกา เวลาเหงานานเหลือเกิน

Solo

รอ ฉันรอเธออยู่ อยากให้รู้ คนรอมันเหงา
ใจมันบอกว่าเหงา เหงา เพราะเขาไม่กลับมาหา
กอดรูปถ่ายมองนาฬิกา เวลาเหงานานเหลือเกิน
ใจมันบอกว่าเหงา มันเหงา เพราะเขาไม่กลับมาหา
กอดรูปถ่ายมองนาฬิกา เวลาเหงานานเหลือเกิน เกินทน