เนื้อเพลง โสป๋าผัว

แต่ง..งาน มาก็เฮ็ดหน้าที่อย่างดี บ่เคยมีเรื่องราวอีหยังเสียหาย
ปรนนิบัติผัวปานคุณชาย งานน้อยงานใหญ่กะจัดให้ทุกคืน

หม้อในครัวน้องบ่เคยปล่อยให้ดำ ถ้วยจานชามกะล้างไว้อย่างดี
ฮักที่สุดกะคือคุณสามี แต่มื้อนี้เมียมีแนวสิขอ

หมู่มาชวน ไปม่วนหน้าฮ้าน อยากเบิกบาน นำหมู่ได้บ่
ผัวฮ้องใส่ บอกว่า บอ บ๊อ บ่อ โสป๋าซ่ะบ้อ ส่ำผัว

ป๋ากะได้ตั่วประสาผัวขี้หึง เกิดนำเขาซาตินึ่ง บ่เคยพัดตึ้งหน้าเวที
ขอดีกะแล้ว ขู่ป๋ากะแล้วใจดำอี หลี
หล๋อยไปซะบ้อ… เสียงหมอลำเต้ย เร้าใจดี๊..ดี
ย้านมีใหม่ซั่นตี้…คือมีแต่ให้เฝ้าบ้าน..

ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ
ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ ป๋าซะบอ

ป๋าซะบ๊อออออ!!! โสป๋าผัวสะบ๊ออออ!!

อ่ะ โสป๋าผัวสะบ๊อออ !!