เนื้อเพลง โต่ยโลยโตย

โตย โลยโตย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เป็นหมู่อนุบาลตั้งหลายปี พ้อกันเทื่อนี้ คือดูดีจังโลย
อยาก สิทักเธอ กล้ามแขนเบอเร่อ แค่คิดก็ฟิน โว้ย
ฉันทักไป แต่เธอไม่หันมาโลย เธอเปลี่ยนชื่อโตย เป็นชือชาติชาย
ว้ายวาย อีปิตกข่าว

ดนแล้วที่บ่พ้อกัน เธอกลับมาบ้าน หน้าหนาวสายลมโชย
บ่คึดว่ายามเธอโตมา หน้าตงหน้าตา สิหล่อสิล่ำแบบนี้โลย

อยากจับอยากบาย อยากคำ แต่กับโต่ย
และอยากขโมยหัวใจโตยแท้เด ๆ แท้เด ๆ

มาโตยมา โตยมาทางพี้ มาบ้านทั้งที เดี๋ยวปิสิพาก่นปู
เอาเสียมใหญ่ ๆ ของโต่ย แทง ๆ แทงแล้วกะงัดๆงัด แล้วกะจกเข้าในฮู
ว่ามีกะปุ อยู่ในฮูนั่นบ่

โตย โลยโตย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
โตย โลยโตย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ