เนื้อเพลง โคตรเจ็บ

* เห็นเจ้าจับมือเขา เขากะจับ มือเจ้า
เกี่ยวกันป่านปลาไหล ป่านบ่เคยพ่อ กัน มาโดนหลาย
ซอมเบิงอยู่ข้างหลัง ต้องเก็บอาการเอาไว้ให้ได้
ยกมือปิดตาไว้ ก่อนที่มัน ซิทน บ่ไหว

* จูบตรงนั้น จับตรงนี้ ที่ที่มันเคยเป็นของอ้าย
กอดตรงนั้น จูบตรงนี้ กะซ่าง ขี้ใส่หัวใจ

** นับจากนี้ บ่มีความหมาย อ้ายมันเป็น แค่คน จน จน
บ่หล่อ บ่ร่ำ บ่รวย บ่มี คือ เขา
ฮักเจ้า ฮักเจ้าแฮงแพงหลาย โครตเจ็บ อีหลี เด้อน้องหล่า
เจ้าจากลา อ้ายไป โคตรเจ็บ โครตปวดหัวใจ

หนทางจากวันนี้ ซิต้องเดิน ต่อไป ให้ได้
เพื่อวันที่สดใส และให้ใจกลับมาเหมือนเดิม

(ซ้ำ * , **)

SOLO …………………………….

(ซ้ำ * , ** , *)