เนื้อเพลง แสงที่หายไป

อยู่ในความมืดมิดติด
อยู่กับความมืดมิดข้างในหัวใจ
ไม่อาจเห็นแม้เงาของฉันจากแสงใด

เธอเคยเป็นดาวบนฟ้า ในราตรีที่มืดมิด
คอยนำทางด้วยแสงอันห่วงใย
ตั้งแต่ไม่มีเธอนั้น
หัวใจของฉันจึงหลงทางไป

ยังหวังว่าเธอจะกลับมา
และหวังว่าหยดน้ำตาจะหยุดรินไหล

เป็นแค่จินตนาการ ไม่อาจย้อนวันวาน
ทุกอย่างเปลี่ยนผัน และไม่หวนคืน
ได้แต่ภาวนา ให้เกิดปาฏิหาริย์สักวัน
ให้แสงของเธอนั้นกลับมา

รอคอยแสงของหัวใจ
เปลี่ยนให้ความมืดมิดได้จางหาย

เป็นแค่จินตนาการ ไม่อาจย้อนวันวาน
ทุกอย่างเปลี่ยนผัน และไม่หวนคืน
ได้แต่ภาวนา ให้เกิดปาฏิหาริย์สักวัน
ให้แสงของเธอนั้นกลับมา

เป็นแค่จินตนาการ ไม่อาจย้อนวันวาน
ทุกอย่างเปลี่ยนผัน และไม่หวนคืน
ได้แต่ภาวนา ให้เกิดปาฏิหาริย์สักวัน
ให้ตัวเธอนั้นได้กลับมา

เป็นแค่จินตนาการ
เป็นแค่จินตนาการ (ขอเพียงเธออยู่ตรงนี้)
เป็นแค่จินตนาการ (อีกสักครั้ง)
เป็นแค่จินตนาการ