เนื้อเพลง แม่ค้าริมโขง

โขงยังคงไม่เสื่อมมนต์ขลัง สายเลือดแม่ยังไหลหลั่ง
หล่อเลี้ยงสองฝั่งสรรพางค์ชีวา สำคัญแม่โขงยังคงไม่เสื่อมมนต์ตรา
กำเนิดสร้างชีวิตมาสองฝั่งบูชาค่าคุณของแม่

โขงสองฝั่งก็ยังเคลื่อนไหว
ชีวิตยังดำเนินไปลูกแม่งึมหายยังไม่กลับมา
นัดกันสงกรานต์นี่มันก็ต้นเมษา
กลัวนัดแล้วพี่ไม่มา แม่ขาย แม่ค้า แม่โขงกังวล

ชะแง้หาชะเง้อรออยู่ฝั่งไทย
สะพานสัมพันธ์เชื่อมโยงใจเมื่อไหร่วันไหนจะเห็นหน้า
แม่ค้าฝั่งไทยกลัวหนุ่มแม่งึมไม่มา
ใกล้แล้วสงกรานต์พี่จ๋า แม่ค้า แม่โขง จะรอขายใจ…

โขงสองฝั่งก็ยังเคลื่อนไหว
ชีวิตยังดำเนินไปลูกแม่งึมหายยังไม่กลับมา
นัดกันสงกรานต์นี่มันก็ต้นเมษา
กลัวนัดแล้วพี่ไม่มา แม่ขาย แม่ค้า แม่โขงกังวล

ชะแง้หาชะเง้อรออยู่ฝั่งไทย
สะพานสัมพันธ์เชื่อมโยงใจเมื่อไหร่วันไหนจะเห็นหน้า
แม่ค้าฝั่งไทยกลัวหนุ่มแม่งึมไม่มา
ใกล้แล้วสงกรานต์พี่จ๋า แม่ค้า แม่โขง จะรอขายใจ…

กลัวหนุ่มแม่งึมไม่มา แม่ค้า แม่โขง จะรอขายใจ