เนื้อเพลง แม่ของใคร

พระคุณของแม่ ยากแท้เปรียบปาน
แม่ทุกข์ แม่ทรมาน แม่ซมซานเลี้ยงเพียงดวงใจ
ยากใครใดหา จะมาเหมือนแกได้ไง
ควรเทิดทูนไว้ เหนือใดใด พระคุณของแม่

พรากเพียรเลี้ยงลูก ผิดถูกแม่สอน
แกรักลูกแกแน่นอน สู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแก
ความจนทนไหว เพียงใด แม่แกไม่แคร์
ใครเล่า จะแล ดังแม่แกนั้นคงไม่มี

ลูกอยู่ในครรภ์ แม่นั้นลำบาก ถึงยามตกฟาก แม่ทนทุกข์ล้นทวี
รวมดินรวมฟ้า จะหาดั่งแม่ไม่มี
แม่เราผู้นี้ ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว

แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทน
แกรักลูกแกทุกคน แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียว
คนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียว
ใครเล่าจะเหลียว แม่ผู้เดียว แม่ของผู้ใด..

แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทน
แกรักลูกแกทุกคน แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียว
คนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียว
ใครเล่าจะเหลียว แม่ผู้เดียว แม่ของผู้ใด