เนื้อเพลง แผล

ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา
มันกำลังไม่สวยงาม
แต่ยังมีความเชื่อยังมีหวัง
ว่าสุดท้ายต้องมีทาง

ฉันก็เห็นว่าความรักเรา
มันกำลังไม่สวยงาม
แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝืนยิ่งบอบช้ำ
ฉันว่าเราควรจะพอ

เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน

อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…พอสักที

ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ

ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน มันไม่เคยดีขึ้นเลย
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย
ฉันว่าเราควรจะพอ

เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน

อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…พอสักที

ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้

อยากจะหนี…หนีไปจากรักที่บอบช้ำ
ซ้ำลงไปที่เดิม
ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอเอาไว้

เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…ฉันคงต้องทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ