เนื้อเพลง แซ่บอีหลี

(แซ็ค) ตั้งแต่อ้ายเป็นบ่าวผู้สาวกะบ่เคยมีจักคน
อยากให้เจ้าหลูโตนมาเป็นผู้สาวอ้ายเนาะคำแพง
ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะโสดโพดโพบักโมบักแตง
หล่อจนว่าออกแสงกะยังบ่มีผู้ได๋เอา

(ลำเพลิน) เจ้าสิว่าจั่งได๋ สิให้โอกาสอยู่บ่ ให้เป็นผู้บ่าวได้บ่
ให้เข้าไปอยู่ในใจ

(ลำไย) ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ๆ ๆ ๆ

(ไมค์) เป็นตาแซบตานัวแท้ล่ะหล่า อ้ายสิขันอาสาพาเจ้าลงท่ง
ลงท่งเอ้ยลงท่ง เลาะท่งเอ้ยเลาะท่ง
กินตำซั่วตำมั่วตำแตง พาเจ้ากินแกงปลาข่อใหญ่
ซุปหน่อไม้เทิงซุปบักมี่ แซ่บอีหลีถ้ากินกับเจ้า

(รวมศิลปิน) มันแซ่บอีหลี มันคือสิแซ่บอีหลี
(แซ็ค) เอ้า..ยาวพี่น้องยาว

(ลำไย) ตั้งแต่น้องเป็นสาวกะบ่เคยมีผู้บ่าวจักคน
บ่มีผู้ใดเขาสนคงสิคิดว่าค่าดองน้องแพง
(ข้าวทิพย์) ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะโสดโพดโพบักโมบักแตง
สวยจนว่าออกแสงกะยังบ่มีผู้ได๋เอา
(ไมค์) แม่นสิเศร้าสิเหงา สิทุกข์สิสุขปานได๋
ถ้าได้มาฮักกับอ้ายสิพาแซ่บอีหลี
(ข้าวทิพย์) ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ๆ ๆ ๆ
(ไมค์) เป็นตาแซบตานัวแท้ล่ะหล่า อ้ายสิขันอาสาพาเจ้าลงท่ง
ลงท่งเอ้ยลงท่ง เลาะท่งเอ้ยเลาะท่ง
กินตำซั่วตำมั่วตำแตง พาเจ้ากินแกงปลาข่อใหญ่
ซุปหน่อไม้เทิงซุปบักมี่ แซ่บอีหลีถ้ากินกับเจ้า
(รวมศิลปิน) มันแซ่บอีหลี มันคือสิแซ่บอีหลี

(ข้าวทิพย์+ลำไย) ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองเบิ่งเนาะ เนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองฮักเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ
ลองบายเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ลองจีบเบิ่งเนาะ ๆ อ้ายเนาะ ๆ ๆ ๆ

(ลำเพลิน) เป็นตาแซบตานัวแท้ล่ะหล่า
อ้ายสิขันอาสาพาเจ้าลงท่ง
ลงท่งเอ้ยลงท่ง เลาะท่งเอ้ยเลาะท่ง

(รวมชาย) กินตำซั่วตำมั่วตำแตง พาเจ้ากินแกงปลาข่อใหญ่
ซุปหน่อไม้เทิงซุปบักมี่ แซ่บอีหลีถ้ากินกับเจ้า
(รวมศิลปิน) มันแซ่บอีหลี มันคือสิแซ่บอีหลี
(แซ็ค) ยาวไป จ๊วดไป พี่น้องเอ๊ย