เนื้อเพลง แชทบ่ตอบเป็นปอบแหน่แม้

เนต เจ้าบ่เวิร์กหรือว่าเจ้าเลิกเล่นเฟซ
มันจึงเป็นสาเหตุบ่ตอบแชต
อ้ายกะทัก ๆ ไปตั้งแต่มื้อเจ้ารับแอด
เจ้ากะอ่านแชต แต่บ่ตอบมา
เจ้าเฮ็ดหยัง ๆ หยังอยู่น้อหล่า
เจ้าคือหยิ่ง ๆ หยิ่งแท้น้องหล่า
ตอบอ้ายแหน่หนา พอมีแฮงใจ

อ้ายกะส่องเฟซเจ้า โพสต์ว่าเหงาแล้วแชตกะว่าง
เจ้าคือส่างว่า แท้น้อคนไค
แล้วที่อ้ายทัก ๆ มันหมายความ
ว่าจั่งได๋ คือเหลือใจแท้น้อนี่หน่า
หรืออ้ายบ่หล่อ ๆ หล่อบ่น้อหล่า
หรือบ่อยากตอบแชตอ้าย สื่อ ๆ หนิล่ะ
คือโพดคักสา เป็นปอบให้แหน่แม้

ไผที่บ่ตอบแชต ขอให้มันเป็นปอบ
ไผที่มันบ่ชอบตอบแชตให้มันเป็นผี
ไผที่แชตบ่ตอบ ให้มันเป็นปอบมื้อนี้
คนนิสัยบ่ดี จั่งสี้มันควรตาย
อ้ายสิสาปสิแส่งสิกลั่นสิแกล้งให้เจ้าชิบหาย
คันบ่ตอบแชตอ้าย เป็นปอบให้แหน่แม้