เนื้อเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก)

ก็บอกหัวใจเรื่อยมา ต้องรอไหว
สิ่งที่ทำให้ไป เขาคงเห็น
มากมายเท่าไหร่ ที่ตั้งใจทำเพื่อเขา

ก็ปลอบหัวใจเรื่อยมา ให้ทนไว้
สักวันเขาคงจะเห็นใจ
และคงรู้สึก กับรักจริงจริงที่ให้ไป

แต่นานหนักหนาที่เฝ้ารอ เขาไม่ใส่ใจ
และมองเลยผ่านเสมอ
ทำไปแค่ไหน ก็ยังน้อยไป ไร้ค่า กับเขาเรื่อยมา

ตกลงแค่ฝันเลื่อนลอยใช่ไหม
ทุ่มเทแค่ไหนไม่มีความหมาย
ไม่สะกิดใจเลย ให้ไปเท่าไร
ก็เหมือนไม่พอที่เขาต้องการ
ตกลงว่าฉันควรหยุดใช่ไหม
แต่ใจมันรักแล้วหยุดไม่ไหว
ทุก ทุกสิ่งที่ทำ เท่าไรไม่เคยพอซักครั้ง
แค่ไหนเขาก็ไม่รัก

ก็แบกรับความรู้สึก ไว้นานแล้ว
ที่เป็นแค่คน ที่ไร้ตัวตน
ตั้งใจทุกอย่าง ให้มากพอ เพื่อให้เขารัก

แต่นานหนักหนาที่เฝ้ารอ เขาไม่ใส่ใจ
และมองเลยผ่านเสมอ
ทำไปแค่ไหน ก็ยังน้อยไป ไร้ค่า กับเขาเรื่อยมา

ตกลงแค่ฝันเลื่อนลอยใช่ไหม
ทุ่มเทแค่ไหนไม่มีความหมาย
ไม่สะกิดใจเลย ให้ไปเท่าไร
ก็เหมือนไม่พอที่เขาต้องการ
ตกลงว่าฉันควรหยุดใช่ไหม
แต่ใจมันรักแล้วหยุดไม่ไหว
ทุก ทุกสิ่งที่ทำ เท่าไรไม่เคยพอซักครั้ง
แค่ไหนเขาก็ไม่รัก