เนื้อเพลง แค่ได้แอบฮัก

คือเหงาจังซี่ แท้หนอหัวใจ
ย่อนว่าเฮาบ่เคยฮักไผ
ซั่นบ่ใจกะเลยแห้งเหี่ยว
ตั้งแต่มาพ้อเจ้า น้องผู้งามคักหลาย
ปานนางฟ้าแล่นตำหัวใจ
โอ้ยใจของอ้ายมันสั่น

อยากเป็นแฟนกะคือสิบ่ได้เป็น
เฮ็ดจั่งใด๋ กะคือสิบ่ได้กอด
ได้คึดฮอด บ่ได้กอดกะบ่เป็นหยัง

เป็นคนแอบฮัก บ่ได้เป็นแฟน
บ่ได้ควงแขนกับน้องกะซ่าง
ได้เป็นแค่หมาข้างทาง กะเอาดอกหล่า
สิเก็บหน้าเจ้าเอาไว้นอนฝัน
ว่าเฮาฮักกันจนแจ้งคาตา
ได้ส่ำนี้กะพออ้ายว่า แค่ได้แอบฮัก

อย่าฟ้าวฮักไผเด้อน้อง
หัวใจเจ้ามีคนจอง
อ้ายหลอยฮัก อ้ายหลอยแอบมอง
หัวใจน้องอยู่ไกล ๆ

อยากเป็นแฟนกะคือสิบ่ได้เป็น
เฮ็ดจั่งใด๋ กะคือสิบ่ได้กอด
ได้คึดฮอด บ่ได้กอดกะบ่เป็นหยัง

เป็นคนแอบฮัก บ่ได้เป็นแฟน
บ่ได้ควงแขนกับน้องกะซ่าง
ได้เป็นแค่หมาข้างทาง กะเอาดอกหล่า
สิเก็บหน้าเจ้าเอาไว้นอนฝัน
ว่าเฮาฮักกันจนแจ้งคาตา
ได้ส่ำนี้กะพออ้ายว่า แค่ได้แอบฮัก

อยากเป็นแฟนกะคือสิบ่ได้เป็น
เฮ็ดจั่งใด๋ กะคือสิบ่ได้กอด
ได้คึดฮอด บ่ได้กอดกะบ่เป็นหยัง

เป็นคนแอบฮัก บ่ได้เป็นแฟน
บ่ได้ควงแขนกับน้องกะซ่าง
ได้เป็นแค่หมาข้างทาง กะเอาแล้วหล่า
สิเก็บหน้าเจ้าเอาไว้นอนฝัน
ว่าเฮาฮักกันจนแจ้งคาตา
ได้ส่ำนี้กะพออ้ายว่า แค่ได้แอบฮัก

เป็นคนแอบฮัก บ่ได้เป็นแฟน
บ่ได้ควงแขนกับน้องกะซ่าง
ได้เป็นแค่หมาข้างทาง กะเอาแล้วหล่า
สิเก็บหน้าเจ้าเอาไว้นอนฝัน
ว่าเฮาฮักกันจนแจ้งคาตา
ได้ส่ำนี้กะพออ้ายว่า แค่ได้แอบฮัก

ได้ส่ำนี้กะพออ้ายว่า แค่ได้แอบฮัก