เนื้อเพลง แค่ได้รัก

เรื่องระหว่างเรานั้นก็พอที่จะเข้าใจ
ว่าเป็นได้แค่ไหนในชีวิตเธอ
แม้เป็นได้แค่นั้น ก็ยังมาคอยพบเจอ
อยู่เคียงข้างเธอเมื่อมีปัญหา

*อย่างน้อยวันที่เธอไม่มีใคร ๆ
ยังมีฉันที่รอเธออยู่ตรงนี้

**แค่ได้รักได้ห่วงก็พอแล้วใจ
ไม่เป็นไรถ้าเธอจะไม่รักกัน
แค่เราได้มาผูกพัน
แค่นั้นก็มากพอแล้ว
แค่ได้รักอยู่ข้างเดียวก็ไม่เสียใจ

วันที่เธอสับสนไม่มีสักคนเข้าใจ
ขอเข้าไปได้ไหมไปเคียงข้างเธอ
ขอเป็นคน ๆ นั้น ที่เธอมองมาก็เจอ
อยู่เคียงข้างเธอเมื่อมีปัญหา

(ซ้ำ*/**)