เนื้อเพลง แค่เว้าเล่น

กะแค่เว้าเล่น เป็นคำเว้าง่ายง่าย
ซังคนเว้าหยอก บอกกันว่าฮัก
น้องบ่ฮู้จัก กะเลยเชื่อใจ
คิดว่าเจ้าสิฮักกันคักหลาย แต่ที่ใหนอ้ายบ่ได้เฮ็ดคือเว้า
คนหนึ่งจริงจังอีกคนบ่จริงใจ เว้าไปง่ายง่ายว่าฮักหลายคือเก่า
คนที่ฟังก็เก็บไปฝันถึงวันสองเฮา ดีใจหลายย้อนว่าแอบมักเจ้าถึงเจ็บบ่ฮู้โต

กะแค่เว้าเล่น เป็นคำเว้าง่ายง่ายที่เจ็บหลาย
มันได้ฮักไปแล้งสิให้น้องเฮ็ดจั่งได๋ อ้ายคือจั่งมาเว้าแบบนี้
บ่ฮักกะต้องให้ความหวัง มาหยอกเฮ็ดหยังถ้าสิฮักบ่ได้
ตั๋วให้ฮักเเล้วกะเปิดหนีหาย คนหลายใจก็แบบนี้ละหนอ
มาเว้าให้ฮักบอกว่ามีใจ คือเฮ็ดกันได้ซังซํงหลายแท้หนอ
บ่จริงใจอย่าเว้าหยอกได้บ่ ถ้าสิบ่ไปต่อ กะเซาสา สิบ่ได้คึดนำ

กะแค่เว้าเล่น เป็นคำเว้าง่ายง่ายที่เจ็บหลาย
มันได้ฮักไปแล้งสิให้น้องเฮ็ดจั่งได๋ อ้ายคือจั่งมาเว้าแบบนี้
บ่ฮักกะต้องให้ความหวัง มาหยอกเฮ็ดหยังถ้าสิฮักบ่ได้
ตั๋วให้ฮักเเล้วกะเปิดหนีหาย คนหลายใจก็แบบนี้ละหนอ
มาเว้าให้ฮักบอกว่ามีใจ คือเฮ็ดกันได้ซังซํงหลายแท้หนอ
บ่จริงใจอย่าเว้าหยอกได้บ่ ถ้าสิบ่ไปต่อ กะเซาสา

บ่ฮักกะต้องให้ความหวัง มาหยอกเฮ็ดหยังถ้าสิฮักบ่ได้
ตั๋วให้ฮักเเล้วกะเปิดหนีหาย คนหลายใจก็แบบนี้ละหนอ
มาเว้าให้ฮักบอกว่ามีใจ คือเฮ็ดกันได้ซังซํงหลายแท้หนอ
บ่จริงใจอย่าเว้าหยอกได้บ่ ถ้าสิบ่ไปต่อ กะเซาสา สิบ่ได้คิดนำ