เนื้อเพลง แค่หมู่กินเหล้า

มื้อได๋ที่เหงาอ้ายกะโทรมา เฮ็ดหน้าตาพอปานว่าคน
ขาดคนเอาใจใส่ ทั้งที่เฮาสองบ่ได้เป็นหยังกัน
สถานะและความสำคัญ น้องกะบ่ได้ต่างจากคนทั่วไป

*พอสมใจก็แยกย้ายไปไผไปมัน
บ่เคยสิถามความฮู้สึกอีหยังดอก
ว่าคนที่เต็มใจให้หลอก มันคิดหยังกับอ้าย
เฮ็ดโตให้ว่างสำหรับอ้ายคนเดียว
กะได้แค่เสี่ยวยามที่อ้ายติดต่อไผบ่ได้
หน้าที่ของคนใจง่าย ตั๋วง่ายมันได้สำนี่

**เป็นแค่หมู่กินเหล้า เอื้นมาเพื่อนั่งเฝ้า
แล้วอวดหมู่ว่าเจ้าของผู้สาวหลาย
เป็นหลายกว่านั้นบ่ได้ ให้หลายกว่านั้นบ่ได้
ฮักหลายแค่ตอนที่ลับตาคน
สำคัญแค่ตอนคุยกันสองคน
กะเวียนกะวนอยู่พอสำนี่
(จบตอนท้าย)
กะคนจั่งน้องเป็นได้ส่ำนี้
เป็นได้แค่หมู่กินเหล้า

มื้อได๋ที่เหงาอ้ายกะโทรมา เฮ็ดหน้าตาพอปานว่าคน
ใกล้สิตายอีหลี คิดฮอดคักแหน่คือจั่งแคร์กัน
สถานะในความเป็นจริง น้องกะพอส่ำนั้นเหมือนคนทั่วไป

ซ้ำ/*/**/ดนตรี/**/**

กะเวียนกระวนอยู่พอสำนี 2times