เนื้อเพลง แค่ตั๋ว

เจ็บจนนำ้ตาเหี่ย เสียอาการเสียหลัก
ทุ่มจนเบิดหน้าตัก ฮักแต่เจ้า
แฮงเว้ากะแฮงงึด บ่คึดหัวสิป่งเขา
ไผสิเตือนสิเว้า บ่เอาหูต่ง

เจ็บจนนำ้ตาวาน ถูกวิชามารตบตา
ถืกเขาม้างสัญญา จนนำ้ตาโฮ่ง
ย้อนว่าฮักเขาหลาย งมงายให้ใจบ่จ่ง
ขอถิ่มได้แต่ยืนงง ปานไก่ตาแตก

** ย้อนบ่เพื่อหัวใจไว้เจ็บ
สุดท้ายถืกสั่งเก็บ โอ้ะ ๆ

*** ถืกเขาตั๋วให้กินหญ้าแทนข้าว
หลงฮักเขาจนตาบอด
เขาล่อกินสองเข้าฮอต แนมเบิ่งบ่เห็น
นี่ละน้อ ลิ้นบ่มีกระดูก
เจ็บจนจุก ตั๋วให้ฝันกลางเว็น
มันเจ็บจนไปบ่เป็น โอ้ ๆ บัดใด๋แท้แค่ตั๋ว