เนื้อเพลง แค่คำเดียว

ทุกความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอ
คือฉันรักเธอรักมากกว่าสิ่งไหน
หวังแค่เพียงเธอได้รู้
ทุกคำที่บอกเกือบทุกคำพูดไป
และเพียงคำที่สำคัญกว่าคำไหน
แต่ยังติดอยู่ที่ตรงนี้

กอดรู้ดีว่าใจของเธอไม่คิดอะไรกับฉัน
และรู้ดีตัวฉันเองไม่ควรจะเอ่ยคำนั้น

อยากบอกเธอว่ารัก คำเดียวพูดไม่ได้
เมื่อเธอไม่มีฉัน แบบนั้นในหัวใจ
พูดได้แค่คำนี้คำเดียวว่าห่วงใย
ทั้งที่ใจอยากบอกรักเธอ

แค่คนรู้จักเป็นแค่คนคุ้นกัน
ถึงดีที่สุดทำเพื่อเธอสักกี่ครั้ง
แต่มันก็ยังคงไกล

กอดรู้ดีว่าใจของเธอไม่คิดอะไรกับฉัน
และรู้ดีตัวฉันเองไม่ควรจะเอ่ยคำนั้น

อยากบอกเธอว่ารัก คำเดียวพูดไม่ได้
เมื่อเธอไม่มีฉัน แบบนั้นในหัวใจ
พูดได้แค่คำนี้คำเดียวว่าห่วงใย
ทั้งที่ใจอยากบอกรักเธอ

อยากบอกเธอว่ารัก คำเดียวพูดไม่ได้
เมื่อเธอไม่มีฉัน แบบนั้นในหัวใจ
พูดได้แค่คำนี้คำเดียวว่าห่วงใย
ทั้งที่ใจอยากบอกรักเธอ