เนื้อเพลง แข่เฒ่า

แข่เฒ่าผู้ไผบู๋หลุดจากบ่อ ส่างมาคึกแท้น้อรอเวลาถ้างับ
ขยับคิ้วขยับตาหางตีดินอยู่ตับตับ เจ้าชู้หูดับตับใหม้ไฟโลกันต์

เพิ่นนั่นคงหิวท้องกิ่วกระหาย ซืนบ่ได้ตกท้องมองเห็นสาวเพิ่นห่าวสั่น
กัดแข่วพวดๆ ตาสวดตาดอนสะบั้น สมใจเพิ่นนั้นพอสิอยากโดดคาบ

*ปราบซะบ่น้อปราบแข่เฒ่าซะบ่น้อ จับล๊อคคอตีเข่าป้าบๆ
กำราบให้อยู่มือสอนให้จื่อแข่หนังหยาบ
จับลอกคราบไปเฮ็ดกระเป๋าซะบ่ว่า
สิลองเป็นตะเภาทองให้คาบซิด-ซิด-ซิด-ซิด-ซิด-เบิ่งดู
ว่าแข่วพุๆห่วนๆสิกัดเจ็บปวดบ่จ๊ะ สิมีพิษมีภัยพอสิฮ้อง
อ๊ะ-อ๊ะ-อ๊ะ-อ๊ะอ๊ะ- มีบ่หนอน้อน้ำยา น้ำยาแข่เฒ่า
แข่เฒ่าผู้ใจอยากสิฮู้คือกันว่าเป็นชาละวันหรือกั๊บแก้ตาเม้า
ส่างมาคึกมาห้าวตกมันอยู่บ่เซา หรือว่าโตเจ้าเป็นแค่แข่เฒ่าหางกุ้น
(ซ้ำ *)