เนื้อเพลง แข่ดแรด

A : หลาย หลาย หลาย หลาย ฮักกันหลาย
หลายหลาย หลายหลาย ฮักกัน มาโดน แล้ว
หลาย หลาย มัก หลาย มักกัน หลาย
หลาย หลาย มัก หลาย มักกัน มาโดน แล้ว

B : บาดสิว่า บาดซิเป็นลายตาง เจ้ามาซางเปลี่ยนไป คืองายแถ่
แอบไปแซ่บ ไปแข่ดแร่ด อยู่กับเขา แต ย่าม ได๋ …. โอยหน้อ

Hook : สิถิ่มก็บอกแหน่ สิไปกะลาแหน่ ซัมกันแหน่ แหม่ ซิเท กันมื่อได๋
อ้ายบ่ว่า คั่นน้องมีผู้ใหม่ คั่น เจ้าคิด สิไป กะบอกกันแหน่แหม่ สิได้บ่

C : ร้ายร้าย ร้ายร้าย เจ้าใจร้าย หลาย
ร้ายร้าย ร้ายร้าย มาซางมาตั่ว คักแถ่
หลาย หลาย เจ็บ จึก จึก หัวใจ หลาย
หลายหลาย เจ็บ จึก จึก หัวใจ เด่